Vitajte v Shimadzu!

 

Na našich webových stránkach nájdete informácie o našich riešeniach v analytickej prístrojovej technike. Shimadzu poskytuje širokú škálu analytických prístrojov nevyhnutných pre výskum, vývoj a kontrolu kvality v rôznych segmentoch trhu, ako sú potraviny, nápoje a poľnohospodárstvo; farmaceutický priemysel; klinika; životné prostredie; chemický, petrochemický priemysel, biopalivo a energia, plasty a guma. Náš vysoko kvalitný sortiment zahŕňa plynovú chromatografiu (GC), plynovú chromatografiu s hmotnostnou spektrometriou (GCMS); kvapalinovú chromatografiu (LC, HPLC, UHPLC), kvapalinovú chromatografiu s hmotnostnou spektrometriou (LCMS); ultrarýchlu hmotnostnú spektrometriu (UFMS); spektroskopiu: UV-Vis-NIR, FTIR, atómovú absorpčnú spektroskopiu (AAS), energiovo-disperznú röntgenovú fluorescenčnú spektroskopiu, emisnú spektroskopiu s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES); analýzu veľkosti častíc, prístroje Life Science, analýzu celkového organického uhlíka (TOC); testovanie prístroje. Naša ponuka je doplnená softvérovými systémami a systémami manažmentu dát.

Top of This Page