75. Zjazd chemikov

75. Zjazd chemikov

Konať sa bude už po piaty krát v hoteli Bellevue vo Vysokých Tatrách, 4.-8. 9. 2023. Ambíciou zjazdov je každoročne spájať slovenských a českých chemikov a pripravený je pre vás už tradične bohatý odborný aj spoločenský program. V porovnaní s pandemickým obdobím spred dvoch rokov, tohtoročná situácia v spoločnosti je ovplyvnená inými faktormi, ale napriek tomu stále dostatočne priaznivá, aby sme sa mohli stretnúť v krásnom hoteli a vysokohorskom prostredí. Ďakujeme našim kolegyniam a kolegom, ktorí sa podujali byť garantmi jednotlivých sekcií a tak isto prednášajúcim, ktorí prijali naše pozvanie. Verím, že sa vo Vysokých Tatrách všetci opäť stretneme a že toto vrcholné podujatie Slovenskej chemickej spoločnosti strávime v príjemnej a priateľskej atmosfére. Všetky informácie budeme postupne na web stránke dopĺňať a tak isto je k dispozícii kontaktné telefónne číslo a email.
So srdečným pozdravom za organizátorov zjazdu, 
Monika Jerigová

  • KONIEC REGISTRÁCIE: 30. jún 2023 (Zaregistrujte sa, prosím, čím skôr. Pri neskorej registrácii je poplatok vyšší.)
  • Platba: 30.jún 2023 (Inštrukcie)
  • Nahratie abstraktu: 30. jún 2023 (Po prihlásení sa, prosím, nahrajte svoj abstrakt. Šablóna abstraktu / Prihlásenie)
 

Plenárna prednáška

Je nám veľkým potešením a cťou oznámiť meno plenárneho prednášateľa na 75. zjazde chemikov. Sme veľmi radi, že naše pozvanie prijal fyzikálny chemik slovenského pôvodu pôsobiaci ako profesor chémie na Oxfordskej univerzite – prof. Philipp Kukura, PhD., ktorý na slávnostnom otvorení zjazdu vystúpi s prednáškou „Mass photometry: weighing molecules with light“.

Prof. Kukura sa narodil v Bratislave v roku 1978. Master of Chemistry získal v roku 2002 na Oxfordskej univerzite a v roku 2006 obhájil PhD. na Kalifornskej univerzite v Berkeley. Postsdoktorandskú stáž absolvoval na Spolkovej vysokej technickej škole v Zürichu. V roku 2016 bol na Oxfordskej univerzite menovaný za profesora a v roku 2018 založil spoločnosť Refeyn Ltd. Prof. Kukura sa vo svojom výskume zaoberá vývojom nových optických metód a ich aplikácii v biofyzikálnej chémii, molekulárnej biofyzike a aj v širšom spektre prírodných vied.

V súčasnosti je jeho výskum zameraný na hmotnostnú fotometriu, konkrétne detekciu individuálnych biomolekúl v roztokoch na základe rozptylu viditeľného svetla a tak isto ich zobrazovanie a určovanie hmotnosti. Hlavným cieľom výskumu je použitie nových metód na monitorovanie a charakterizáciu biomolekulových procesov, teda priame pozorovanie biomolekúl v akcii.

Jeho práca a vedecký prínos je široko uznávaná na medzinárodnej úrovni a my v chemickej komunite na Slovensku si ju nesmierne vážime. Veríme, že plenárna prednáška prof. Kukuru zaujme nás všetkých a tešíme sa na osobné stretnutie na tohtoročnom zjazde.

 
  Pozvané prednášky  

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.

Úloha chémie a materiálových analýz v procesoch
ochrany kultúrneho dedičstva
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie, Fakulta chemickej a
potravinárskej technológie STU v Bratislave

doc. RNDr. Zuzana Vargová, Ph.D.

Biologický potenciál koordinačných zlúčenín zinku a striebra Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.

Môže nám sklo pomôcť v boji proti baktériám
rezistentným na antibiotiká?
Centrum vedy a výskumu, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Ing. Mária Mastihubová, PhD.

Prínos enzymatickej acylácie ku syntéze prírodných glykofenolík Oddelenie glykochémie, Chemický ústav SAV, v. v. i.

doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.

Borem dopovaný diamant: Perspektivy “netradičního” elektrodového
materiálu po třiceti letech výzkumu
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
 
 

Archive

Top of This Page