Analytické štandardy

Alsachim, spoločnosť skupiny Shimadzu, je jedným zo svetových lídrov v syntéze vnútorných štandardov značených stabilnými izotopmi (13C, 2H, 15N), stabilne značených stavebných blokov, API (aktívnych farmaceutických prísad) a metabolitov používaných v štúdiách bioanalýzy. Na základe svojich odborných znalostí Alsachim vyvíja tiež zariadenia na monitorovanie liečiv (TDM) na podporu nemocníc a bioanalýznych centier pri ich každodennej práci a bežnej prevádzke.

 
 
 
Zdravie a medicína Forenzné vedy a toxikológia Dopujúce látky Životné prostredie Jedlo a nápoje
 
 

Alsachim ponúka obsiahly Certifikát o analýze vrátane chemickej čistoty stanovenej pomocou HPLC/UV analýzy, LC/MS analýzy, hmotnostného spektra, 1H, 13C, 19F, 31P NMR spektra.

Shimadzu zdôrazňuje a zaručuje najvyšší výkon našich pokrokových prístrojov LC a GC-MS dodávaním vybraných produktov Alsachimu našim zákazníkom v rôznych aplikáciách.

Compound Selections for Environment / Food & Beverages:

Compound Selections for Clinical:

Top of This Page