Atómová absorpčná spektroskopia (AAS)

Od uvedenia prvého atómového absorpčného spektrofotometra na trh v roku 1968, Shimadzu Corporation zostala v popredí odvetvia anorganickej analýzy na celom svete. Shimadzu si stále udržiava obrovský podiel na trhu s vysoko uznávanými produktmi, ktoré sú vybrané ako štandard na trhu po celom svete. Rozsiahly sortiment zahŕňa plne automatický systém na všeobecné použitie, jednoduchý, lacný prístroj AAS, ktorý je tiež špecializovaným analyzátorom pôdy a rastlín. Všetky prístroje sú ľahko ovládateľné s vynikajúcou spoľahlivosťou a vysokou funkčnosťou. Vyberte si Shimadzu, výrazne tak zvýšite produktivitu a spoľahlivosť svojho laboratória. Produkty Shimadzu uspokoja všetky Vaše požiadavky.

Jeden prístroj - úplná flexibilita

AAS je ideálnou technikou na analýzu prvkov v poľnohospodárskom priemysle, vo výrobe potravín a nápojov, ako aj na analýzu pôdy a vody a pod., ktoré vykonávajú environmentálne testovacie laboratória vrátane analýz podľa európskej smernice o pitnej vode. Vysokú flexibilitu poskytujú dve dostupné techniky: plameňový AAS (F-AAS: AA-7000F) a AAS s grafitovou pieckou (GF-AAS: AA-7000G). Pre úplnú flexibilitu je navyše k dispozícii kombinácia oboch techník v rámci jedného prístroja (AAS s duálnym atomizérom).

Produktová línia

AA-7000

The AA-7000 series of Atomic Absorption Spectrophotometers features high-...

WizAArd Software

The "WizAArd" software is much easier to understand and use, with a...

Consumables for Atomic Absorption

 Autosampler Tubes & Cups GFA Graphite...

Top of This Page