Klinika

Analýza krvi, plazmy, séra a moču je najvýpovednejšou metódou v klinickom výskume. Pretože citlivosť analytických prístrojov sa v posledných rokoch neustále zlepšuje, výsledky výskumu a spoľahlivosť sa zvýšili tiež.

V klinických aplikáciách analytické prístroje prinášajú množstvo výhod:

  • Podporujú kvalitu ľudského života. Koncentrácia liekov pri terapeutickom monitorovaní liečiv (TDM) je zaručená, aj keď sa môže meniť podľa veku a zdravotných podmienok a závisí od pohlavia, genetickej konštitúcie alebo interferencií s  inými liekmi.
  • Pomáhajú zachraňovať životy, najmä pokiaľ ide o časovo kritické situácie, napr. prostredníctvom akútnej intoxikácie, zneužívania liekov alebo drog.
  • Analyzujú nadmernú a nedostatočnú dávku vitamínov, minerálov a stopových prvkov.
  • Uplatňujú sa v genomike, proteomike a metabolomike.
  • Odhaľujú podvody v športe, najmä v dopingu zvierat alebo ľudí. Analytické systémy zároveň podporujú ochranu zdravia zvierat a ľudí, a to aj z dlhodobého hľadiska.

 

Klinické aplikácie profitujú z kompletného portfólia spoločnosti Shimadzu pokrývajúceho chromatografiu v kombinácii s hmotnostnou spektrometriou (GC, GC-MS, GC-MS/MS, HPLC, UHPLC, LC-MS, LC-MS/MS), spektroskopiu (UV-Vis, FTIR, AAS, EDX, ICP-OES), biovedy (MALDI- (TOF) -MS), mikročipovú elektroforézu, biofarmáciu (veľkosť agregátov) a pozorovanie mikrobubliniek počas cieleného transportu liečiva pomocou ultrarýchlej kamery HPV-X2.

Shimadzu sa vyhýba bežnému spôsobu myslenia tým, že prehodnocuje použitie vyspelých technológií na vývoj nových jedinečných systémov, ako je iMScope TRIO. Ten kombinuje optický mikroskop s hmotnostným spektrometrom pre náhľad do vzorky na molekulárnej úrovni. Pre budúcu generáciu vied o mozgu poskytuje Shimadzu LABNIRS zobrazovaciu technológiu na vizualizáciu mozgových funkcií funkčnou blízkou infračervenou spektroskopiou (fNIRS).

Aplikačná príručka v klinike - vydanie 2 - stiahnite si teraz!

Pre výskumné účely (Research Use Only/RUO). 

Have a look at our extensive range of high-quality products and information on our analytic instruments and methods. 

Ak chcete vidieť rozsiahlu škálu aplikačných možností, ktoré analytické prístroje Shimadzu ponúkajú, pozrite si našu databázu aplikácií, informačné brožúry o riešeniach metód a riešenia aktuálnych, špeciálnych, individuálnych alebo základných problémov. 

Registrácia je zdarma a trvá minútku.

Viac informácií je dostupných na našom korporátnom webe.  

Industries

Top of This Page