Kontakty

​​​​​​​

Shimadzu Slovakia, organizačná zložka
Röntgenova 28
851 01 Bratislava

sk@shimadzu.eu.com
TEL: +421(0)2 4820 0081
FAX: +421(0)2 4820 0085

Vedúci org. zložky:
Theodor Petřík, PhD., theodor.petrik@shimadzu.eu.com, +420 602 307 909

Administratíva:
Petra Gonosová, petra.gonosova@shimadzu.eu.com, 02 4820 0081

Servisní technici:
Jaroslav Šereš, jaroslav.seres@shimadzu.eu.com, 0903 724 606
Ján Galbavý, jan.galbavy@shimadzu.eu.com, 0911 444 654

Obchodní zástupcovia:
Košice, Prešov, Žilina, Banská Bystrica: RNDr. Zuzana Kováčová, PhD., zuzana.kovacova@shimadzu.eu.com, 0903 444 606

Bratislava, Trnava, Nitra: Ing. Jakub Kajánek, jakub.kajanek@shimadzu.eu.com, 0903 444 141
 

Top of This Page