Diagnostické reagenčné kity

Terapeutické monitorovanie liečiv

Kvantifikácia liekov v matrici (plná krv alebo plazma) pomáha zabezpečiť prispôsobené dávkovanie pre pacienta v terapeutickom okne, aby sa optimalizoval ich klinický prínos. Cieľom kvantifikácie je zabezpečiť účinnosť lieku a znížiť farmakokinetické účinky (vedľajšie účinky). Presné meranie týchto látok je preto nevyhnutné.

Metóda hmotnostnej spektrometrie je najlepším spôsobom kvantifikácie týchto molekúl v komplexných matriciach. Alsachim, člen skupiny Shimadzu Group, na základe svojich odborných znalostí vo výrobe vnútorných štandardov značených stabilnými izotopmi vyvinul diagnostické reagenčné kity, ktoré umožňujú simultánnu kvantifikáciu rôznych liekov pre terapeutické monitorovanie liečiv (TDM).

Kity

DOSIMMUNE

DOSIMMUNE immunosuppressants in whole blood for LC-MS

DOSIMYCO

DOSIMYCO immunosuppressants in plasma for LC-MS

DOSINACO

DOSINACO anticoagulants in plasma for LC-MS

Top of This Page