Prvková analýza

Shimadzu ponúka širokú škálu produktov pre spektroskopickú analýzu, ako je UV-Vis-NIR spektroskopia, FTIR spektroskopia, fluorescenčná spektroskopia, atómová absorpčná spektroskopia (AAS), optická emisná spektroskopia s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES) a energiovo disperzná röntgenová fluorescenčná spektroskopia (XRF).

V segmente farmácie a výroby liečiv sa kladú vysoké požiadavky na bezpečnosť, audit-trail a kompatibilitu s GXP- a FDA 21 CFR part 11. Shimadzu kladie dôraz na vývoj hardvéru a softvéru, aby splnili všetky tieto požiadavky.

Prvková analýza

Metóda analýzy optickou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES) využíva ako zdroj excitácie vysokofrekvenčnú indukčne viazanú plazmu a je ideálna na analýzu stopových prvkov v roztokoch vzoriek. 

Ocenené produkty EDX od spoločnosti Shimadzu sú široko využívané výrobcami elektroniky a automobilov na celom svete na kontorolu vstupného a výstupného tovaru a iných kontrol kvality v súlade so smernicou RoHS/ELV.

AAS je ideálnou technika na analýzu prvkov v poľnohospodárskom priemysle, vo  výrobe potravín a nápojov, ako aj na analýzu pôdy a vody a pod., ktoré vykonávajú environmentálne testovacie laboratória vrátane analýz podľa európskej smernice o pitnej vode.

Produktová línia

Top of This Page