Energiovo-disperzná röntgenová fluorescenčná spektroskopia

Energiovo-disperzný röntgenový fluorescenčný spektrometer ožiari vzorku röntgenovými lúčmi a meria energiu (vlnovú dĺžku) a intenzitu generovaných fluorescenčných röntgenových lúčov za účelom určenie typu a obsahu prvkov vo vzorke. Röntgenová fluorescenčná spektrometria umožňuje nedeštruktívnu prvkovú analýzu tuhých vzoriek, práškov a kvapalných látok, ako aj rýchle, nedeštruktívne testovanie škodlivých prvkov na doskách plošných spojov a iných elektronických zariadeniach. Je preto široko využívaná výrobcami elektroniky a automobilov na celom svete na kontorolu vstupného a výstupného tovaru a iných kontrol kvality v súlade so smernicou RoHS/ELV.

Produktová línia

EDX-7000P / EDX-8000P / EDX-8100P

The Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer EDX-7000/8000 measures the energy (keV)...

EDXIR-Analysis

EDXIR-Analysis software is specially designed to perform qualitative analysis using data acquired...

Top of This Page