Únavové testovanie

So zlepšenou spoľahlivosťou a bezpečnosťou požadovanou v dôsledku problémov so životným prostredím a v elektronických a dopravných zariadeniach sa výskum a vývoj energicky zameriava na vysoko výkonné a spoľahlivé materiály a výrobky. Z tohto dôvodu musia byť tiež metódy na hodnotenie pevnostných vlastností a spoľahlivosti týchto materiálov a výrobkov pokrokové a komplexné. Servopulzátor Shimadzu vám poskytuje funkcie na vytvorenie systému, ktorý dokáže flexibilne a optimálne vyhovieť rôznym hodnoteniam a testom tohto druhu.

Produktová línia

EHF-E Series

 EHF-E Series Servopulser Servo Dynamic Systems...

EHF-U Series

 Servo-Hydraulic Testing Machine (Servopulser) U-Type Loading Frame (Overhead...

EMT Series

 Fatigue and Endurance Testing Machine with Direct Electrically Powered Actuator...

Micro-Servo MMT Series

 Micro-Servo MMT Series Electromagnetic Force Micro Material Tester...

USF-2000A

Ultrasonic Fatigue Testing System With the ultrasonic fatigue testing system USF-...

ECU1/ECU2 Series

 Up to 50 % energy savings. Contributes to reduced CO2 emissions and lower running...

EHF-L Series

 EHF-L Series Servopulser Servo Dynamic Systems...

Balíčky systémových riešení

Príslušenstvo a doplnky

Top of This Page