Fluorescenčná spektroskopia

Spektrofotometre sú prístroje na meranie optickej absorbancie (absorpčné spektrofotometre) a intenzity emisie chemických látok. Na stanovenie závislosti vlnovej dĺžky sa svetlo zo zdroja delí na vlnové dĺžky pomocou difrakčnej mriežky.

Produktová línia

RF-6000

Striving for the Ultimate in Accuracy and Easy Operability By...

LabSolutions RF

LabSolutions RF software was developed to be easy for anyone to understand and...

Top of This Page