Kontaktujte nás

Ukáž v Google Maps

SHIMADZU SLOVAKIA
organizačná zložka
Röntgenova 28
851 01 Bratislava
Slovenská republika

TEL: + 421(0)2 4820 0081, FAX: +421(0)2 4820 0085
sk@shimadzu.eu.com 

Zápis v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 306/B
IČO 31363237
IČ DPH SK 202 029 6300

Vedúci org. zložky

Theodor Petřík, PhD., theodor.petrik@shimadzu.eu.com, +420 602 307 909

Administratíva

Petra Gonosová, petra.gonosova@shimadzu.eu.com, 02 4820 0081

Servisní technici

Jaroslav Šereš, jaroslav.seres@shimadzu.eu.com, 0903 724 606

Ján Galbavý, jan.galbavy@shimadzu.eu.com, 0911 444 654

Obchodní zástupcovia

Analytické prístroje

RNDr. Zuzana Kováčová, PhD., zuzana.kovacova@shimadzu.eu.com, 0903 444 606 - Košice, Prešov, Žilina, Banská Bystrica - nástup na materskú dovolenku 20.3.2021

Ing. Petra Kurčová, petra.kurcova@shimadzu.eu.com, 0911 754 159 - Košice, Prešov, Žilina, Banská Bystrica

Ing. Jakub Kajánek, jakub.kajanek@shimadzu.eu.com, 0903 444 141 - Bratislava, Trnava, Nitra

Testovacie stroje

Bc. Pavel Ondráček, pavel.ondracek@shimadzu.eu.com, +420 602 205 239 - SK&CZ

Ďakujeme za Váš záujem o spoločnosť SHIMADZU a naše výrobky. Vyberte tému svojej požiadavky, prosím:

V prípade otázok týkajúcich sa SHIMADZU SLOVAKIA použite, prosím, nižšie uvedený kontaktný formulár. 

SHIMADZU SLOVAKIA, org. zložka

Kontakt
Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.
Top of This Page