Plynová chromatografia s hmotnostnou detekciou

Od predaja prvého plynového chromatografu s hmotnostnou detekciou (GC/MS) v roku 1979, sa spoločnosť Shimadzu stala lídrom v inováciách v popredí s iónovým zdrojom prístupným spredu, vysoko efektívnou iónovou optikou,  rýchlosťou skenovania 20 000 u/s a post-kvadrupólovými zaostrovacími šošovkami.

Tieto inovácie spolu zabezpečujú bezkonkurenčný výkon prístroja a jeho zjednodušenú prevádzku a údržbu. Okrem GCMS-TQ8040 s trojitým kvadrupólom GC-MS/MS, v ponuke Shimadzu nájdete komplexnú sériu GC/MS a GC-MS/MS pre každú aplikáciu.

Na základe vlastností UFMS (Ultra-Fast Mass Spectrometry) a flexibility systémov sú tiež dostupné riešenia pre multidimenzionálnu analýzu, vrátane komplexných systémov GC (GCxGC) ako aj MDGC.

Produktová línia

GCMS-TQ8050 NX

Enhanced Sensitivity To maximize the...

GCMS-TQ8040 NX

Smart Performance Equipped with an ion source...

GCMS-QP2020 NX

Provides Higher Sensitivity and Reduces Operational Costs A large-...

GCMS-QP2010 SE

Advanced Standard Model with Benefit of Economy...

Workstation

GCMSsolution Workstation Software for GCMS-QP2010 Series...

MDGC-2010

The MDGC-2010 System uses the new and innovative technique of Multiple-heart-...

Solution System Packages

Accessories & Components

Database Libraries

Top of This Page