Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS)

Analytická metóda hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS) využíva vysokofrekvenčnú indukčne viazanú plazmu ako zdroj ionizácie a hmotnostný spektrometer ako filtrovacie zariadenie na základe pomeru hmotnosti k náboju. Je ideálny na prvkovú analýzu roztokov vzoriek, najmä tam, kde sú vyžadované najnižšie detekčné limity. V dôsledku nárastu počtu analyzovaných vzoriek, analyzovaných prvkov a detekčných limitov sa v posledných rokoch ICP hmotnostný spektrometer stal vysoko uznávaným pre svoju rýchlosť, presnosť a výkon.

 ICP-MS sa vo veľkej miere používa na analýzu pitnej vody a umožňuje veľké množstvo aplikácií prvkovej analýzy. Okrem environmentálnych skúšobných laboratórií (voda, pôda) sa ICPMS-2030 používa v potravinárskom priemysle, v klinických laboratóriách a vo farmaceutickom sektore na splnenie najnovších požiadaviek USP232/233 a smernice ICH-Q3D pre prvkové nečistoty.

Produktová línia

ICPMS-2030

The ICPMS-2030 Series satisfies these requirements with ppt level high sensitivity, which is achieved by newly developed collision cell and optimized internal structure, offering FDA 21 CFR Part 11 compliance, automated analytical method development function, and unique measurement result evaluation function to provide analytical results with exceptionally high reliability.

LabSolutions DB/CS for ICPMS-2030

Networking and FDA 21 CFR Part 11 Compliance. LabSolutions DB/CS ICPMS provides compliance for...

Top of This Page