Emisná spektroskopia s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)

Metóda analýzy optickou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES) využíva ako zdroj svetla vysokofrekvenčnú indukčne viazanú plazmu a je ideálna na prvkovú analýzu roztokov vzoriek. V dôsledku nárastu počtu analyzovaných vzoriek a analyzovaných prvkov v posledných rokoch sa ICP emisný spektrometer stal vysoko uznávaným pre svoju rýchlosť a presnosť (simultánny ICP-OES).

ICP-OES sa vo veľkej miere používa ako oficiálna analytická metóda podľa Európskej komisie pre analýzu pitnej vody a umožňuje široké spektrum aplikácií pre analýzu prvkov. Okrem všeobecných a environmentálnych skúšobných laboratórií (voda, pôda) sa ICPE-9800 používa v ropnom a plynárenskom priemysle na analýzu petrochemických produktov (oleje, palivá, biopalivá) a vo farmaceutickom sektore na splnenie požiadaviek Európskeho liekopisu.

Optický emisný spektrofotometer Shimadzu ICPE-9800 umožňuje širokú škálu analýz od stopových množstiev po vysoké koncentrácie. Voliteľné príslušenstvo, ako napríklad technika hydridových pár, umožňuje ešte výraznejšie zníženie detekčných limitov pre určité prvky, ako je ortuť, arzén a iné. Shimadzu ICP-OES tiež umožňuje analýzu v oblasti výskumu a vývoja a automatizovanú analýzu pre kontrolu výroby.

Produktová línia

ICPE-9800 Series

ICPE-9800 Series of simultaneous ICP atomic emission spectrometers are next-generation systems that...

ICPEsolution Software

ICPEsolution Software Ensures That Analysis Can Be Started Smoothly Start measurements...

Top of This Page