Materiálové testovanie veľkých štruktúr

Testovanie v oblasti výskumu a vývoja pre zaistenie bezpečnosti a trvanlivosti rôznych veľkých štruktúr sú čoraz dôležitejšie, pretože civilné inžinierstvo a stavebné projekty sa zväčšujú a doprava sa zrýchľuje. Shimadzu poskytuje rôzne testovacie systémy ako reakciu na tieto potreby. 

Produktová línia

Static Jack System

 Static Jack System Static Jack System...

Dynamic Jack System

 Dynamic Jack System Dynamic Jack System Structural Fatigue Testing...

Top of This Page