Life Science laboratórne prístroje

Shimadzu Life Science laboratórne prístroje sú zamerané na vývoj nových nástrojov, ktoré pomáhajú zefektívniť výskum v oblasti prírodných vied integráciou novodobej chémie do inovatívnych technológií, s cieľom stať sa jedinečným poskytovateľom komplexných riešení pre life science.

Shimadzu spája technológie a nástroje, ktoré pomáhajú získať viac informácii o biologických vzorkách. Či už ide o výskum expresie proteínov, štúdie na charakterizáciu rozdielov v metabolizme pacientov, zobrazovanie tkanív pomocou hmotnostnej spektrometrie, Shimadzu Vám dokáže pomôcť zistiť viac poznatkov o biologických aspektoch chorôb.

Produktová línia

Top of This Page