Kvapalinová chromatografia s hmotnostnou detekciou

LC/MS sa v súčasnosti stáva rutinným nástrojom v mnohých segmetoch využitia. Poskytuje riešenie s vysokou selektivitou, spoľahlivosťou, produktivitou a citlivosťou, ktoré sa požadujú v segmente farmaceutických výrobkov, bezpečnosti potravín, chemikálií, environmentálnych analýz a klinických skúšok. Spoločnosť Shimadzu ponúka kompletný sortiment od jednoduchého kvadrupólového systému, trojitého kvadrupólového systému po hybridný systém IT-TOF.

Systémy LC/MS (Kvapalinová chromatografia s hmotnostnou detekciou) od Shimadzu vytvorili nový trend vo svete LCMS, ktorý umožňuje veľmi rýchle prepínanie polarity na zvýšenie rýchlosti skenovania, nízky mŕtvy čas a krátke pauzy, pričom sa zvyšuje citlivosť aj kvalita údajov. Výsledkom je možnosť skríningu viacerých zlúčenín pri menšom počte analýz, čo v konečnom dôsledku zefektívňuje návratnosť investícií.

Shimadzu LCMS-IT-TOF je jedinečná hybridná konfigurácia spájajúca iónovú pascu (IT) s dobou letu (TOF), ktorý umožňuje MSn analýzu s vysokou presnosťou hmoty aj jej rozlíšením. Výkonný nástroj na štruktúrnu analýzu prírodných látok, liečiv a nečistôt, metabolitov alebo polymérnych aditív.

Produktová línia

LCMS-9030

Quadrupole Time-of-Flight Liquid Chromatograph Mass Spectrometer The LCMS-...

LCMS-IT-TOF™

The LCMS-IT-TOF is a new type of mass spectrometer that combines QIT (ion trap) and TOF...

LCMS-8060NX

The LCMS-8060NX is a triple quadrupole mass spectrometer with world-class sensitivity and detection speeds. It boasts increased robustness and ease of use as well as Analytical Intelligence to maximize your laboratory’s output.

LCMS-8060

The LCMS-8060 is a ground breaking innovation in mass spectrometry helping to transform LC/MS/MS...

LCMS-8050

Experience a New Realm of High-Sensitivity & High-Speed Performance...

LCMS-8045

Accomplishes Both High Sensitivity and Ultra-High-Speed Detection   Equipped with a...

LCMS-8040

LCMS-8040 Enhanced Sensitivity  ...

LCMS In Vitro Diagnostic Medical Devices

 Mass Spectrometry and Liquid Chromatography components for in vitro diagnostic applications

LCMS-2020

Ultra high-speed mass spectrometer compatible for the first time with ultra high-speed liquid...

CLAM - 2030

Fully Automated Sample Preparation Module for LCMS™ Based on Shimadzu's Extensive Experience...

C2MAP System

New Cell Culture Media Analysis Platform for Fundamental Research and...

Nexera MX

Higher throughput is of the utmost importance to laboratory efficiency and profitability. Nexera MX...

Nexera Mikros

Micro: Above and Beyond Nano   The High Sensitivity You Expect from a Low Flow...

DPiMS-2020

Direct Probe Ionization Mass Spectrometer   The DPiMS-2020 is a single quadrupole mass...

LabSolutions Insight Library Screening

LC/MS/MS Screening Software

Solution System Packages

Accessories & Components

Top of This Page