MALDI hmotnostná spektrometria

Shimadzu ponúka celý rad produktov MALDI počnúc kompaktným MALDImini-1, cez cenovo dostupné lineárne systémy TOF-TOF v rodine AXIMA až po špičkový MALDI-7090 poskytujúci vysoký výkon a MS zobrazovanie.

Nekompromisný dizajn ponúka robustnú platformu pre všetky potreby (polyméry, chemikálie, proteomiku, mikrobiológiu, ...) a výkonnú opciu pre všetky laboratóriá, ktoré vyžadujú manuálnu alebo automatizovanú analýzu aj v službách s otvoreným prístupom.

Revolučný Compact MALDImini-1 s digitálnou iónovou pascou umožňuje jednoduché pracovné postupy na identifikáciu proteínov a skúmanie štruktúry glykánov a glykopeptidov.

Produktová línia

AXIMA Assurance

High Performance Mass Detection Linear...

AXIMA Confidence

Taking MALDI-TOF MS Beyond the Standard ...

AXIMA Performance

A highly flexible research grade MALDI TOF/TOF mass spectrometer...

MALDI-7090

The MALDI-7090 is targeted for proteomics and tissue imaging. It combines Shimadzu's extensive MALDI TOF-TOF mass spectrometry expertise with novel patented technology to provide ultimate performance in identification and structural characterization of biomolecules.

MALDI-8020

A true multi‒user high‒performance MALDI-TOF Mass Spectrometer The...

MALDImini-1

Despite its light and compact shape, the MALDImini-1 allows very high-sensitivity MSn measurements, making it suitable for a large number of applications.

Balíčky systémových riešení

QC Reporter

Compatible with the MALDI-8020 benchtop linear MALDI-TOF mass spectrometer, this software provides a simple and secure platform for typical QC workflows.

Príslušenstvo a doplnky

Top of This Page