Skúšanie a kontrola materiálov

Vlastnosti materiálov sú rôzne a podľa síl pôsobiach v materiáli a v okolitom prostredí pri práci sa ich správanie líši. V súčasnosti, keď sa kladie dôraz na sledovanie kvality a bezpečnosti výrobkov, testovacie a kontrolné prístroje ponúkajú údaje, ktoré slúžia na usmerňovanie výskumu a vývoja vylepšených materiálov a výrobkov. V testovacích a kontrolných prístrojoch sú sústredené technológie na vysokej úrovni zahŕňajúce presnosť, elektroniku, riadenie, optiku, senzory a spracovanie informácií, čím sa vytvára hodnotiaci systém vhodný na akýkoľvek účel použitia.

Produktová línia

Top of This Page