Molekulová spektroskopia

Shimadzu ponúka širokú škálu produktov pre spektroskopickú analýzu, ako je UV-Vis-NIR spektroskopiaFTIR spektroskopiafluorescenčná spektroskopiaatómová absorpčná spektroskopia (AAS)optická emisná spektroskopia s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES) a energiovo disperzná röntgenová fluorescenčná spektroskopia (XRF).

V segmente farmácie a výroby liečiv sa kladú vysoké požiadavky na bezpečnosť, audit-trail a kompatibilitu s GXP- a FDA 21 CFR part 11. Shimadzu kladie dôraz na vývoj hardvéru a softvéru, aby splnili všetky tieto požiadavky.

Molekulová spektroskopia

Prístroje značky Shimadzu v segmente molekulovej spektroskopie nachádzajú využitie v širokej škále aplikácií.

FTIR analýzy sú vhodné na nedeštruktívne analytické aplikácie, ako napríklad zisťovanie defektov na IC čipoch a iných malých častiach v elektronickom, elektrickom a polovodičovom priemysle, na kvalifikáciu farmaceutík na základe liekopisu, na identifikáciu vozidiel z fragmentov farieb, ktoré zostali na mieste činu, alebo na overenie východiskových materiálov na perličkách v predsyntéznych štúdiach v kombinatorickej chémii.

UV-Vis-NIR sa používa na meranie odrazu a absorpcie na tuhých vzorkách vrátane polovodičov, filmov, skla a absorbujúcich materiálov. V oblasti Life Science sa vyžadujú výkonné analyzátory, ktoré ponúkajú vysoko citlivé a vysokorýchlostné meranie ultra stopových vzoriek.

Fluorescenčné spektrometre merajú optickú absorbanciu (absorpčné spektrofotometre) a emisnú intenzitu chemických látok. Na stanovenie závislosti od vlnovej dĺžky sa svetlo zo zdroja delí na vlnové dĺžky pomocou difrakčnej mriežky.

Produktová línia

Viac informácií o FTIR a UV

 
 

Technické informácie

 

Research History

Top of This Page