Nedeštruktívne testovanie

Nedeštruktívne inšpekčné prístroje využívajú na prienik do materiálov röntgenové lúče. Patria sem fluoroskopické prístroje aj CT prístroje, ktoré sú schopné vytvárať tomografické obrazy a umožňujú trojrozmerné pozorovanie. Obrazy, ktoré je možné získať za minútu fokusácie röntgenových lúčov, umožňujú vysoké zväčšenie. Tieto prístroje sú v podstate mikroskopy, ktoré umožňujú nahliadnuť do materiálov bez toho, aby ich poškodili.

Spoločnosť Shimadzu uviedla svoje prvé röntgenové zariadenie na priemyselné využitie v roku 1933 a doteraz má v tejto oblasti viac ako polstoročné skúsenosti. Naša súčasná ponuka odráža tieto rozsiahle skúsenosti a naše prístroje prispievajú k zlepšovaniu kvality a bezpečnosti naprieč celým svetom.

Jednou z hlavných čŕt týchto produktov je vynikajúca ostrosť obrazov, ktoré vytvárajú. Je to výsledok odborných znalostí spoločnosti Shimadzu pri vytváraní všetkých troch kľúčových komponentov: röntgenový generátor, röntgenový detektor a technológia spracovania obrazu. Ďalšou hlavnou črtou týchto nástrojov je ich užívateľsky prívetivý dizajn. Všetky naše nové prístroje umožňujú pozorovanie pozície pomocou externého obrazu, čo umožňuje operátorovi zameriavať na kontrolnom displeji. Odstránením potreby rôznych typov kalibrácie a automatizáciou čo najväčšieho počtu úloh boli tieto prístroje navrhnuté tak, aby ktokoľvek mohol ľahko vytvárať jasné a zreteľné obrazy.

Produktová línia

SMX-1000 Plus

Microfocus X-Ray Fluoroscopy System The SMX-1000 Plus...

Top of This Page