Analýza veľkosti častíc

Distribúcia veľkosti častíc je jedinečnou vlastnosťou práškov a významnou fyzikálnou vlastnosťou na určovanie povahy a správania sa práškovkových látok. Z tohto dôvodu sa musí pri výrobe či zaobchádzaní s práškovými látkami merať distribúcia veľkosti častíc.

Produktová línia

IG-1000 plus

Voyaging into the Single Nano Region The IG-1000 Plus...

SALD-2300

With a measurement range of 17nm to 2500μm. Applicable to a Wide Range of Applications...

SALD-7500

High-sensitivity Measurement of Nano Particle Size Distribution.A powerful new...

Solution System Packages

Aggregates Sizer

Best solution for the particle size analysis of biopharmaceutical aggregations in the…

Top of This Page