Ďakujeme Vám za Váš záujem o naše webové stránky. Ochrana Vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Nižšie Vás podrobne informujeme o zaobchádzaní s Vašimi údajmi.

I. Použitie našej webovej stránky

1. Informatívne použitie našej webovej stránky

Ak používate webovú stránku iba na informačné účely, t. j. ak nám nezadáte žiadne údaje, ani nám iným spôsobom neprenášate informácie, zhromažďujeme iba osobné údaje, ktoré Váš prehliadač prenáša na náš server. Ak si chcete prezrieť našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás technicky nevyhnutné na zobrazenie našej webovej stránky a na zabezpečenie jej stability a bezpečnosti. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 • IP adresa
 • Dátum a čas žiadosti
 • Rozdiel v časovom pásme oproti Greenwichskému strednému času (GMT)
 • Obsah žiadosti (konkrétna stránka)
 • Množstvo prenesených údajov a stav prístupu (prenesený súbor, súbor nebol nájdený atď.)
 • Webová stránka, z ktorej pochádza požiadavka
 • Typ prehliadača / verzia / jazyk
 • Operačný systém a jeho rozhranie
 • Jazyk a verzia prehliadača.

Obdobie uchovávania týchto údajov (denníkov) je 30 dní.
Zhromažďovanie údajov na poskytovanie webovej stránky a uchovávanie údajov v protokolových súboroch je pre fungovanie webovej stránky povinné. Preto neexistuje žiadna možnosť zo strany užívateľa vzniesť námietky.

2. Registrácia na odoberanie newslettru

Ponúkame Vám odoberanie newsletteru, ktorý vám poskytne cielené informácie o našich produktoch a podujatiach, seminároch a webinároch, ako aj všeobecné novinky o našej spoločnosti. Informačný newsletter bude zaslaný iba s Vaším výslovným súhlasom. Po zadaní e-mailu dostanete potvrdzovací e-mail na zadanú e-mailovú adresu. Newsletter bude zaslaný až po výslovnom potvrdení kliknutím na odkaz uvedený v potvrdzujúcom e-maile (tzv. dvojité prihlásenie). Údaje sa ukladajú s registračným formulárom. Okrem viditeľných polí formulára, ako je e-mailová adresa, meno a priezvisko, sa tiež uloží čas registrácie a aktuálny jazyk. Tieto informácie potrebujeme, aby sme Vás osobne oslovili a aby sme vám zasielali newsletter v správnom jazyku. Newsleter Vás informuje o najnovších správach, produktoch a službách skupiny Shimadzu. Právnym základom pre spracovanie Vašich údajov v rozsahu registrácie pre zasielanie newslettra a zasielania je Váš súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Váš e-mail bude uložený, kým sa z odberu neodhlásite. Máte, samozrejme, právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas do budúcnosti a odhlásiť sa z odberu. Odber newslettru môžete zrušiť kliknutím na tlačidlo odhlásenia v každom vydaní. Vaša e-mailová adresa bude po zrušení odstránená zo zoznamu adries odoberajúcich newsletter.

3. Registrácia na podujatia alebo súťaže

Účelom spracovania je uskutočniť podujatie alebo súťaž. Pri registrácii na našej stránke na akciu, webinár alebo kongres musíme požiadať o osobné údaje na ich spracovanie. Pri odosielaní registrácie dostanete e-mail na overenie registrácie (dvojité prihlásenie). Až po potvrdení uložíme vaše údaje do našej databázy vzťahov so zákazníkmi a odovzdáme ich príslušnému personálu na podujatiach. Vaše údaje použijeme na plánovanie udalostí a na zasielanie dokumentov, ak je to potrebné. Kontakt bude nadviazaný iba s ohľadom na čas a obsah udalosti, na ktorú ste sa zaregistrovali.
Právnym základom je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo, ak cieľom registrácie je uzavretie zmluvy, potom ďalším právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Vaše osobné údaje zozbierané počas súťaže budú vymazané, ak už nie sú potrebné pre danú udalosť alebo súťaž, alebo ak svoj súhlas odvoláte.
Súhlas s účasťou na podujatí a / alebo súťaži môžete kedykoľvek odvolať. Obráťte sa na nášho úradníka pre ochranu údajov, ktorého kontaktné údaje nájdete nižšie.

4. Kontaktujte nás

Zhromažďujeme osobné údaje, keď nám ich dobrovoľne poskytnete, napríklad keď nás budete kontaktovať. Takto poskytnuté osobné údaje sa, samozrejme, použijú iba na účely, na ktoré ste nám ich poskytli, keď ste nás kontaktovali.
Môžete nás tiež kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke. Nasledujúce informácie sú povinné: Názov spoločnosti, divízia, meno a e-mail žiadateľa a adresa spoločnosti. Tieto informácie potrebujeme na spracovanie Vašej žiadosti. Môžete nám tiež dobrovoľne poskytnúť svoje telefónne číslo a faxové číslo, aby ste urýchlili reakciu na Vašu žiadosť a mohli sme Vás priamo kontaktovať. Ak ide o informácie v komunikačných kanáloch (napr. e-mailová adresa, telefónne číslo), zároveň súhlasíte s tým, že Vás môžeme prostredníctvom tohto komunikačného kanála kontaktovať, aby sme mohli reagovať na Vašu žiadosť.

Oznamovanie týchto informácií sa uskutočňuje výslovne na dobrovoľnom základe a s Vaším súhlasom podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Tiež máme legitímny záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR odpovedať na Vaše žiadosti. Ak je cieľom kontaktu uzavretie zmluvy, ďalším právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Údaje, ktoré sme dostali v priebehu kontaktovania, vymažeme hneď, ako to už nebude potrebné na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli zhromaždené.
Svoje vyhlásenia o súhlase môžete, samozrejme, kedykoľvek v budúcnosti odvolať. Obráťte sa na nášho úradníka pre ochranu údajov, ktorého kontaktné údaje nájdete nižšie.

5. Cookies

Používame cookies na rôznych stránkach, aby sme urobili Vašu návštevu našej webovej stránky atraktívnou a umožnili využitie určitých funkcií. Jedná sa o malé textové súbory, ktoré sú uložené v počítači. Cookies, ktoré používame, sa po ukončení relácie prehľadávača odstránia z pevného disku (tzv. Session cookies). Používanie cookies môžete deaktivovať v nastaveniach Vášho prehliadača. Môže to však viesť k obmedzeniam pri používaní našej webovej stránky.

Existujú rôzne typy súborov cookies:
Krátkodobé (session cookies) sú dočasné súbory cookie, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači používateľa, kým sa okno prehliadača nezatvorí a súbory cookie relácie sa odstránia.
Dlhodobé (persistant cookies) sa používajú na opakované návštevy a ukladajú sa v prehliadači používateľa na vopred definovaný čas.
Súbory cookies prvej strany (first-party cookies) nastavuje webová stránka, ktorú používateľ navštívi. Informácie zo súborov cookies môžu čítať iba tieto webové stránky.
Súbory cookies tretích strán (third-party cookies) nastavujú organizácie, ktoré nie sú prevádzkovateľmi webových stránok, ktoré používateľ navštevuje. Tieto cookies používajú napríklad marketingové spoločnosti.

Podľa zákona môžeme ukladať súbory cookies na Vašom zariadení, ak sú absolútne nevyhnutné pre fungovanie tejto stránky. Pre všetky ostatné typy súborov cookies potrebujeme Vaše povolenie. Právnym základom používania absolútne nevyhnutných súborov cookies je náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Pre všetky ostatné cookies je právnym základom Váš súhlas, ako je uvedené v čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Váš súhlas môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať z Cookie-Banneru na našej webovej stránke.

Váš súhlas sa týka nasledujúcich domén:
Váš aktuálny stav:

Zmeňte svoje nastavenia

Súbory cookie použité na tejto webovej stránke sú:

6. Marketing

Marketingové cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov webových stránok. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a atraktívne pre jednotlivých návštevníkov, a preto sú pre vydavateľov a inzerentov tretích strán cennejšie. Ďalej používame cookies, aby sme limitovali pravdepodobnosť prehrávania reklamy a zmerali účinnosť nášho reklamného úsilia.
Tieto informácie sa môžu zdieľať aj s tretími stranami, napríklad s reklamnými sieťami. Právnym základom je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Priamy marketing má legitímny záujem na účely sledovania spracovávania údajov. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich údajov za účelom takejto reklamy. Z tohto dôvodu vám ponúkame možnosti odhlásenia pre príslušné služby. Alternatívne môžete zabrániť nastaveniu súborov cookies v nastaveniach prehľadávača. Pre marketingové účely používame rôzne služby, ktoré sú opísané nižšie.

7. Analýza webových stránok

Na účely analýzy a optimalizácie webových stránok využívame rôzne služby, ktoré sú popísané nižšie. Môžeme napríklad analyzovať, koľko ľudí navštívi našu stránku, ktoré informácie sú najžiadanejšie alebo ako návštevníci ponuku nájdu. Okrem iného zhromažďujeme údaje o webovej stránke, z ktorej príslušná osoba prišla na webovú stránku (tzv. sprostredkovateľ), ktoré podstránky webovej stránky navštívila alebo ako často a ako dlho bola podstránka prezeraná. To nám pomáha navrhovať a zlepšovať naše služby užívateľsky prívetivým spôsobom. Údaje zozbierané v procese sa môžu použiť na osobnú identifikáciu jednotlivých používateľov na marketingové účely. Zhromažďujú sa anonymné alebo nanajvýš pseudonymné údaje. Právnym základom je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

8. Google Analytics

Ak ste dali svoj súhlas, na tejto webovej stránke je použitá služba Google Analytics, webová analytická služba Google Ireland Limited („Google“). Použitie zahŕňa operačný režim „Universal Analytics“. To umožňuje priradiť údaje, relácie a interakcie medzi viacerými zariadeniami k pseudonymnému ID používateľa, a tak analyzovať činnosti používateľa medzi zariadeniami.
Google Analytics používa „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené vo Vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia interagujú s webom. Informácie generované súborom cookies o Vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa tam. Ak je však na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, spoločnosť Google vopred redukuje Vašu IP adresu do členských štátov Európskej únie alebo iných štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Chceli by sme zdôrazniť, že na tejto webovej stránke bola služba Google Analytics rozšírená o anonymizáciu IP, aby sa zabezpečil anonymný zber IP adries (tzv. IP masking). Adresa IP prenášaná Vaším prehliadačom v kontexte služby Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi Google. Viac informácií o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo
https://policies.google.com/?hl=en
V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania tejto webovej stránky, na zostavenie správ o činnosti webovej stránky a na poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. Právnym základom používania služby Google Analytics je Váš súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Príjemcom zhromaždených údajov je spoločnosť Google. Osobné údaje sa budú prenášať do USA na základe EU-US ochrany súkromia na základe rozhodnutia Európskej komisie o adekvátnosti. Certifikát si môžete stiahnuť tu. Dáta, ktoré posielame a sú prepojené s cookies, identifikátormi používateľa (napr. user-ID) alebo reklamnými identifikátormi, sa automaticky vymažú po 14 mesiacoch. Dáta, ktorých retenčná doba bola dosiahnutá, sa automaticky vymazávajú raz mesačne. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti blokovaním ukladania súborov cookies zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača; chceli by sme však upozorniť, že v tomto prípade možno nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.
Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať údaje generované súborom cookies a súvisiace s Vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) a spracovávať tieto údaje spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača. Cookies zrušenia zabránia budúcemu zhromažďovaniu Vašich údajov pri návšteve tohto webu. Ak chcete zabrániť tomu, aby Universal Analytics zhromažďoval údaje na rôznych zariadeniach, musíte sa odhlásiť zo všetkých použitých systémov. Ak kliknete tu, súbor cookie na zrušenie bude nastavený: [Vypnúť Google Analytics]

9. Twitter reklamné značky

Na našich webových stránkach používame služby Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. V rámci EÚ/EHP orgánom zodpovedným za nakladanie s právami dotknutej osoby je:

Twitter International Company
Attn: Data Protection Officer
One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07 IRELAND

Twitter inzeráty umožňujú inzerentom zhromažďovať údaje od používateľov, ktorí navštívia ich webové stránky. Súbory cookies a kód sa používajú na pripojenie webovej stránky k platforme tretích strán, ako sú napríklad Twitter. Z Vašich údajov o používaní sa vygeneruje nevratný a neosobný kontrolný súčet (hodnota hash) a odosiela sa na Twitter na analytické a marketingové účely. Okrem toho sa používa tzv. „Twitter pixel“ na sledovanie akcií používateľov po tom, čo videli alebo klikli na reklamu na Twitteri. Zaznamenáva sa správanie užívateľov, ako napríklad navštívené webové stránky, obnovený obsah, čas návštevy atď., ale aj údaje týkajúce sa zariadení, ako sú používané aplikácie a operačné systémy. Vaša IP adresa bude uložená a použitá na geografické šírenie reklamy. Vďaka „krížovej personalizácií zariadení“ sa Twitter pokúša tiež identifikovať a prepojiť všetky zariadenia používateľa. Pretože dáta sú ukladané a spracovávané prostredníctvom Twitteru, je tiež možné sa pripojiť k príslušnému užívateľskému profilu na twitter.com.

V priebehu spracovania môžu byť údaje prenesené na server spoločnosti Twitter Inc. v USA. Twitter Inc. je držiteľom EU-USA certifikátu na ochranu súkromia a teda zaručuje úroveň ochrany Vašich údajov porovnateľnú s európskym zákonom o ochrane údajov. Certifikát si môžete stiahnuť tu: (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active)

Anonymizované údaje budú odstránené do 6 mesiacov. Dáta, ktoré umožnia identifikáciu konkrétneho používateľa na Twitteri, sa vymažú do 90 dní. Ďalšie informácie o ukladaní dát získate od poskytovateľa alebo navštívte stránku https://legal.twitter.com/ads-terms/international.html

Proti zhromažďovaniu údajov môžete namietať prostredníctvom služby Twitter úpravou nastavení inzercie vo svojom účte Twitter alebo na stránke https://twitter.com/personalization Ak si želáte deaktivovať záujmovo orientovanú reklamu od určitých inzertných partnerov tretích strán, môžete tak urobiť na https://optout.aboutads.info a https://optout.networkadvertising.org

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich ďalšom spracovaní a použití, ako aj o nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov na Twitteri: https://twitter.com/privacy

10. LinkedIn služby

Táto webová stránka používa služby LinkedIn na zlepšenie užívateľského komfortu na našej webovej stránke na to, aby ste sa mohli prihlásiť cez LinkedIn a uľahčiť používanie sociálnej siete LinkedIn a poskytnúť kontakt s ostatnými používateľmi LinkedIn. Poskytovateľom je LinkedIn Corporation, 599 N Mathilda Ave, Sunnyvale, CA 94085, USA. LinkedIn dostáva informácie o Vašich návštevách a interakciách so službami LinkedIn, ktoré poskytujeme, napríklad keď sa prihlásite cez LinkedIn alebo použijete doplnky (napríklad „Zdieľajte s LinkedIn“ alebo „Podať žiadosť o zamestnanie cez LinkedIn“).
Pri používaní služieb LinkedIn na našom webe, LinkedIn používa Vaše prihlasovacie informácie, cookies, informácie o zariadení a adresy internetového protokolu („IP“), aby vás identifikoval a zaznamenal Vaše použitie. Ďalšie informácie o cookies, ktoré používa LinkedIn, nájdete na adrese: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Ak ste členom sociálnej siete poskytovateľa a ste prihlásení do sociálnej siete počas svojej návštevy tejto webovej stránky, Vaše údaje a informácie o Vašej návšteve tejto webovej stránky môžu byť prepojené s Vaším profilom na sociálnej sieti. Nemáme žiadny vplyv na presný rozsah údajov, ktoré od Vás poskytovateľ získa. Ďalšie informácie o rozsahu, povahe, účele spracovania údajov, lehotách uchovávania a o Vašich právach a nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v upozornení o ochrane osobných údajov spoločnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy a
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy-summary
V prípadoch, keď výslovne súhlasíte so spracovaním Vašich údajov, napríklad keď ako člen LinkedIn udelíte našej aplikácii povolenie na prístup k Vašim zdrojom na LinkedIn, Váš súhlas predstavuje právny základ pre spracovanie údajov (článok 7 GDPR). V iných prípadoch, napríklad, keď žiadate o zamestnanie v našej spoločnosti cez LinkedIn, je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na založenie pracovného pomeru (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 26 BDSG). V opačnom prípade je náš oprávnený záujem na spracovaní Vašich údajov odôvodnený vyššie uvedenými účelmi (čl. 6 ods. 1 písm. f) HDP). Ak chcete zabrániť LinkedIn v zhromažďovaní údajov na reklamné účely, môžete nastaviť cookies pomocou tohto odkazu: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
Ďalšie úpravy na zmenu ochrany údajov môžete vykonávať pomocu tohto odkazu: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=sk

II. kariéra

O zamestnanie v našej spoločnosti môžete požiadať elektronicky, napr. prostredníctvom e-mailu alebo webových formulárov. Upozorňujeme, že e-maily odoslané nešifrovane nie sú chránené proti prístupu.

Vaše údaje sa použijú pri spracovaní Vašej žiadosti a pri rozhodovaní o tom, či založiť pracovný vzťah. Právnym základom je § 26 ods. 1 v spojení s § 26 ods. 8 S.2 BDSG. Vaše osobné údaje môžu byť ďalej spracované do tej miery, do akej je to potrebné na ochranu proti právnym nárokom uplatňovaným proti nám v procese podania žiadosti. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 S.1 lit. f GDPR. Medzi uvedené účely patrí aj náš oprávnený záujem o spracovanie.
V prípade pracovného pomeru medzi Vami a nami môžeme v súlade s čl. 26 ods. 1 BDSG ďalej spracovávať Vaše osobné údaje, ktoré sme od vás dostali, na účely pracovného pomeru, ak je to potrebné na vykonávanie alebo ukončenie pracovného pomeru alebo na uplatnenie alebo splnenie práv a povinností zastúpenia zamestnancov vyplývajúce zo zákona alebo kolektívnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo službu (kolektívna zmluva). Vaše aplikačné údaje nebudú spracované nad rámec vyššie uvedeného použitia.

Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po 6 mesiacoch od ukončenia postupu podania žiadosti za predpokladu, že z našej strany nebudú brániť žiadne iné opodstatnené záujmy alebo že ste nám nedali súhlas na dlhšie uchovávanie. Ďalšími legitímnymi záujmami v tomto zmysle sú napríklad povinnosť dokazovania v konaní podľa Zákona o všeobecnom zaobchádzaní (General Equal Treatment Act AGG).

III. Neprenášanie údajov tretím stranám; Primerané ochranné opatrenia

Vaše údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, pokiaľ k tomu nebudeme zo zákona zaviazaní alebo ak s tým výslovne nebudete súhlasiť. V prípade, že externí poskytovatelia služieb prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi, prijali sme právne, technické a organizačné opatrenia a pravidelne vykonávame kontroly, aby sme sa uistili, že dodržiavajú ustanovenia zákonov o ochrane údajov. Ak takí externí poskytovatelia služieb spracúvajú osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sú zavedené vhodné ochranné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa neoslabila úroveň ochrany fyzických osôb zaručená GDPR.

IV. Právny základ pre zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Pokiaľ získame Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR slúži ako právny základ pre spracovanie Vašich osobných údajov.
Pri spracovaní Vašich osobných údajov na dodržanie zmluvy medzi Vami a spoločnosťou Shimadzu Europe GmbH, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR slúži ako právny základ. Platí to aj pre operácie spracovania, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie predzmluvných opatrení.
Pokiaľ je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podlieha naša spoločnosť, čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR slúži ako právny základ.
Ak je spracovanie nevyhnutné na ochranu legitímneho záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany a ak záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby neprevažujú nad predchádzajúcim záujmom, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR slúži ako právny základ pre spracovanie.

V. Vymazanie údajov a trvanie uloženia

Vaše osobné údaje budú odstránené alebo zablokované hneď, ako účel uchovávania prestane platiť. Na druhej strane sa údaje môžu uchovávať, ak to ustanovil európsky alebo vnútroštátny zákonodarca v nariadeniach, zákonoch alebo iných ustanoveniach EÚ, ktorým podlieha zodpovedná osoba. Údaje budú tiež blokované alebo vymazané, ak vyprší doba uchovávania predpísaná vyššie uvedenými normami, pokiaľ nie je potrebné ďalšie uchovávanie údajov na účely uzavretia alebo splnenia zmluvy.

VI. Vaše práva

1. Pokyny na zrušenie v prípade súhlasu

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s ochranou údajov. Zrušenie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu až do jeho zrušenia.

2. Poučenie o právach dotknutých osôb

Radi vám poskytneme informácie o tom, či a ktoré z Vašich osobných údajov ukladáme (článok 15 GDPR). Okrem toho máte

 • právo na opravu (článok 16 GDPR),
 • právo na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR),
 • právo na výmaz (článok 17 GDPR),
 • právo namietať (článok 21 GDPR)
 • a právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR).

3. Pokyny týkajúce sa práva na sťažnosť

Bez toho, aby boli dotknuté tieto práva a možnosť odvolať sa na akýkoľvek iný správny alebo súdny opravný prostriedok, môžete kedykoľvek uplatniť svoje právo na odvolanie sa na dozorný orgán, najmä v členskom štáte, v ktorom sa zdržiavate, pracujete alebo máte podozrenie z porušenia, ak sa domnievate, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, je v rozpore s právnymi predpismi o ochrane údajov (článok 77 GDPR).

VII. Totožnosť a kontaktné údaje kontrolóra

Zodpovedná osoba v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je

SHIMADZU SLOVAKIA, org. zložka
Röntgenova 28
851 01 Bratislava, Slovensko

Kontakt:
Telefón: +421(0)2 4820 0080-4
Fax: +421(0)2 4820 0085
Mail: sk@shimadzu.eu.com

VIII. Kontaktné údaje na úradníka pre ochranu údajov

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nášho úradníka pre ochranu údajov, ktorého možno kontaktovať na vyššie uvedenej adrese alebo na tejto e-mailovej adrese: dpo@plusultra.sk

IX. Odkazy na webové stránky iných poskytovateľov

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných poskytovateľov, na ktoré sa toto vyhlásenie o ochrane údajov nevzťahuje. Ak použitie webových stránok iných poskytovateľov zahŕňa zber, spracovanie alebo použitie osobných údajov, dodržiavajte prosím informácie o ochrane údajov príslušných poskytovateľov.

X. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo toto vyhlásenie o ochrane údajov kedykoľvek zmeniť a doplniť v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov. Aktuálny stav je z februára 2020.

Top of This Page