Laboratórne analyzátory sumárnych parametrov (TOC/TN)

TOC vo farmaceutickom priemysle

Vo farmaceutickom priemysle sa plastové obaly používajú v rôznych formách - na intravenózne vaky, fľaše, náplne, predplnené injekčné striekačky atď. Vhodnosť každého obalu pre tieto účely použitia sa musí testovať. Americký liekopis obsahuje dve nové kapitoly o charakterizácii a požadovanom testovaní jednotlivých plastových materiálov (661.1) a finálnych obalov (661.2). 

 TOC – Stanovenie podľa USP 661.1 Skúšanie plastových obalových systémov a ich konštrukčných materiálov 

• TOC – Stanovenie podľa USP 661.2 Skúšanie plastových obalových systémov a ich konštrukčných materiálov 

TOC Aplikačná príručka

Stiahnite si teraz TOC Aplikačnú príručku s informáciami o TOC v environmentálnej analýze, farmaceutickom priemysle, chemickom priemysle, špeciálnych aplikáciách, každodennej praxi a v procesnej analýze.  Viac

Produktová línia

TOC-L Series (Combustion)

The market-leading Total Organic Carbon analyser

Balíčky systémových riešení

Príslušenstvo a doplnky

Top of This Page