Ultrarýchla hmotnostná spektrometria

Vďaka modelom GCMS-TQ8050NX and LCMS-8060 Shimadzu dosahuje ďalší progres v histórii inovácií GC/MS a LC/MS. Toto sú nové prírastky do série Ultra Fast Mass Spectrometry (UFMS) s ďalšími vylepšenými patentovanými vysokorýchlostnými Ultra Fast technológiami. Séria UFMS poskytuje nielen vyššiu mieru citlivosti, ale aj vyššiu precíznosť v kvalite údajov, umožňuje výrazné zlepšenie analytického výkonu a rozširuje potenciálny rozsah aplikácií. S užívateľsky prívetivým rozhraním ako majúHPLC/UHPLC a GC/GCMS moduly, softvér LabSolution workstation ponúka intuitívne funkcie pre efektívnejšie spracovanie údajov a jednoduchšie a efektívnejšie analytické pracovné postupy.

Produktová línia

LCMS-2020 - Single Quadrupole MS

Ultra high-speed mass spectrometer compatible for the first time with ultra high-speed liquid...

LCMS-IT-TOF™

The LCMS-IT-TOF is a new type of mass spectrometer that combines QIT (ion trap) and TOF...

LCMS-8040

LCMS-8040 Enhanced Sensitivity ...

LCMS-8050

Experience a New Realm of High-Sensitivity & High-Speed Performance...

iMScope TRIO

Imaging mass spectrometry is a revolutionary new technology. The instrument...

LCMS-8060

The LCMS-8060 is a ground breaking innovation in mass spectrometry helping to transform LC/MS/MS...

LCMS-8045

Accomplishes Both High Sensitivity and Ultra-High-Speed Detection Equipped with a...

GCMS-QP2020 NX

Provides Higher Sensitivity and Reduces Operational Costs A large-...

GCMS-TQ8040 NX

Smart Performance   Equipped with an ion source...

GCMS-TQ8050 NX

Enhanced Sensitivity To maximize the...

LCMS-9030

Quadrupole Time-of-Flight Liquid Chromatograph Mass Spectrometer The LCMS-...

Top of This Page