UV-Vis-NIR spektroskopia

Spektrofotometre boli pôvodne vyvinuté na absorpčné merania kvapalných vzoriek.  V posledných rokoch však vďaka rapídnemu nárastu meraní odrazu a absorpcie tuhých vzoriek vrátane polovodičov, filmov, skla a absorbujúcich materiálov, vstúpili na trh veľmi presné vysokoenergetické spektrofotometre. V oblasti Life Science sa vyžadujú výkonné analyzátory, ktoré ponúkajú vysoko citlivé a vysokorýchlostné meranie ultrastopových vzoriek. V segmente farmácie a výroby liečiv sa kladú vysoké požiadavky na bezpečnosť, audit-trail a kompatibilitu s GXP- a FDA 21 CFR časť 11. Spektrofotometrický softvér preto musí tieto funkcie podporovať. Shimadzu kladie dôraz na vývoj hardvéru a softvéru tak, aby splnili všetky tieto požiadavky.

Produktová línia

SolidSpec-3700i/3700iDUV UV-VIS-NIR Spectrophotometer

The SolidSpec-3700i/3700i DUV have three detectors which cover the range from ultraviolet to near-infrared. This product is equipped with LabSolutions UV-Vis software.

UV-2600i, UV-2700i : UV-VIS Spectrophotometer

The compact UV-2600i/2700i is a universal, research-grade spectrophotometer that can be used in a wide range of fields, and easily expanded to suit the measurement objective.
This product is equipped with LabSolutions UV-Vis software.

UVProbe

UVProbe is multifunctional, easy-to-use software supplied as standard with Shimadzu UV-...

BioSpec-nano

Spectrophotometer for Life Sciences  The BioSpec-nano is a spectrophotometer...

UV-3600i Plus UV-VIS-NIR Spectrophotometer

UV-3600i Plus, the Multi-purpose large-sample compartment and the Integrating sphere attachment also feature three detector, enabling the high-sensitivity measurement of solid samples. This product is equipped with LabSolutions UV-Vis software.

UV-1280

Designed by the leaders in UV-Visible Spectroscopy for molecular absorption...

LabSolutions UV-Vis

Simple Easy to use for everyone Shimadzu's simple...

UV-1900i

The UV-1900i is a double-beam UV-Vis Spectrophotometer using Shimadzu's original LO-RAY-LIGH™ diffraction grating technology. 

UV-i Selection

These products are equipped with LabSolutions UV-Vis software, enabling higher productivity, easier operation, and stronger data management.

Balíčky systémových riešení

Príslušenstvo a doplnky

Top of This Page