Životné prostredie

Ochrana najdôležitejších zdrojov na svete a riešenie analytických otázok v oblasti ochrany životného prostredia

Čisté prostredie je základom každého života na Zemi. Či už ide o vodu, pôdu alebo vzduch, udržiavanie čistoty životného prostredia pre ochranu všetkých tvorov je a malo by byť primárnou zodpovednosťou každej spoločnosti. Analytická inštrumentácia je kľúčovou technológiou na meranie stavu životného prostredia, to znamená diagnostika, hodnotenie a kontrola znečistenia.

Kvalita pre život

Čistá voda je zdrojom života. Jej kvalitu môže ovplyvniť kontaminácia pôdy, keď sa toxické prvky dostanú do podzemnej a pitnej vody. Odtiaľ kontaminácia ovplyvňuje pestovanie plodín a v dôsledku toho naše výrobky z potravín a potravín. Vzduch a atmosféra sú vystavené emisiám spôsobeným výrobou priemyselných, súkromných a poľnohospodárskych činností.

Naše riešenia

Shimadzu ako spoločnosť pre bezpečnosť spotrebiteľov a výrobkov ponúka celú škálu technológií na pokrytie aplikačných výziev v životnom prostredí prostredníctvom rôznej analytickej inštrumentácie - chromatografia, hmotnostná spektrometria (GC-MS. LC-MS, MALDI), sumárne parametre (TOC), elektroforéza na mikročipe, spektroskopia (UV-Vis, FTIR, AAS, ICP-OES). Tieto vysoko kvalitné produkty podčiarkujú hodnotovú propozíciu Shimadzu, ktorou je Excellence in Science/excelencia vo vede. Kombinujú produktivitu, presnosť, regulačné požiadavky. Veľké množstvo aplikácií zameraných na riešenie poskytuje indikácie, kde k výzvam v životnom prostredí dochádza a ako ich riešiť. 

Prezrite si náš rozsiahly sortiment vysokokvalitných produktov a informácie o našich analytických prístrojoch a metódach.  

Ak chcete vidieť rozsiahlu škálu aplikačných možností, ktoré analytické nástroje spoločnosti Shimadzu ponúkajú, pozrite si našu databázu aplikácií, informačné brožúry o riešení metód a  riešenia aktuálnych, špeciálnych, individuálnych alebo základných problémov.  

Registrácia je zdarma a tvrá minútku.

Viac informácií je dostupných na našom korporátnom webe.  

Novinky a horúce témy

 
 
 

For the Earth, For the Future
- Shimadzu Environmental Analytical and Measuring Instruments -


Stiahnuť PDF

 
 
 

Coverstory LCGC (Germany) „Spurenanatyik flüchtiger organischer Verbindungen“

Príbuzné linky

Industries

Top of This Page