Odvetvia priemyslu

Obrázok
pharma
    ​​​​​​​
Obrázok
petro
   
Obrázok
clinical
   
Obrázok
food
Farmaceutický priemysel     Chemický, petrochemický priemysel, biopalivo a energia     Klinika     Potraviny, nápoje a poľnohospodárstvo
                   
Pokrok v lekárskej a farmaceutickej technológii je kľúčovým faktorom predlžovania života ľudí...     Chemický priemysel je na svete jedným z kľúčových. Podieľa sa na výrobe výrobkov každodenného použitia ​​​​​​​...     Analýza krvi, plazmy, séra a moču je najvýpovednejšou metódou v klinickom výskume...     Pokiaľ ide o potraviny, vodu, nápoje a poľnohospodársku pôdu, rastúca svetová populácia je jednou z najväčších výziev ľudstva...
                   
                   
Obrázok
Env
   
Obrázok
Automotive
   
Obrázok
Cannabis-testing
     
Životné prostredie     Automobilový priemysel     Analýza konope      
                   
Ochrana najdôležitejších zdrojov na svete a riešenie analytických otázok v oblasti ochrany životného ...     Každý deň jazdia milióny automobilov z bodu A do bodu B a potom do bodu C a späť..     Riešenia na testovanie konope od spoločnosti Shimadzu pokrývajú široké spektrum...      

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Top of This Page