Hmotnostná spektrometria

Shimadzu ponúka širokú škálu produktov hmotnostnej spektrometrie (MS) vrátane GC/MS, LC/MS, LC/MS/MS, GC/MS/MS a MALDI-TOF. Séria UFMS (Ultra-Fast Mass Spectrometry) ponúka vyššiu mieru citlivosti a precíznosť v kvalite údajov, umožňuje výrazné zlepšenie analytického výkonu a rozširuje potenciálny rozsah aplikácií.

Systémy Shimadzu GC/MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) sú excelentné v rýchlosti, citlivosti i ekológii. Novo navrhnutá a patentovaná technológia ASSP ™ (Advanced Scan Speed Protocol) umožňuje produktom GC/MS skenovať rýchlosťou 20 000 u/s bez straty citlivosti alebo spektrálneho skreslenia.

Systémy Shimadzu LC/MS (Liquid Chromatograph-Mass Spectrometry) vytvorili nový trend vo svete LCMS, ktorý spája veľmi rýchle prepínanie polarity na dosiahnutie vysokej rýchlosti skenovania, nízky mŕtvy čas a krátke pauzy, pričom sa zvyšuje citlivosť a kvalita údajov. Výsledkom je možnosť skríningu viacerých zlúčenín pri menšom počte analýz, čo v konečnom dôsledku zefektívňuje návratnosť investícií.

MALDI-TOF hmotnostné spektrometre predstavujú cenovo dostupné, robustné riešenie pre všetky laboratóriá, ktoré vyžadujú rutinnú manuálnu alebo automatizovanú analýzu širokej škály skupín vzoriek.

Produktová línia

Top of This Page