Farmaceutický a biofarmaceutický priemysel

Pokrok v lekárskej a farmaceutickej technológii je kľúčovým faktorom predlžovania života ľudí. V súčasnosti sa okrem klasického farmaceutického vývoja zameraného na malé molekuly vyvíja čoraz viac biofarmaceutík, ktoré sa používajú na liečbu a terapiu. To prináša nové výzvy v diagnostike a analýze. 

Moderné farmaceutiká sa aplikujú individuálnejšie v súvislosti s pacientmi a chorobami, pomáhajú prekonávať chronické alebo nevyliečiteľné choroby. Vývoj a výroba moderných liekov si vyžaduje najmodernejšie analytické riešenia.

Shimadzu aktívne podporuje biologické vedy a biotechnologický výskum v rôznych oblastiach, ako je proteomika, genomika a metabolomika. Okrem toho poskytujeme analytické prístroje, ktoré vyhovujú potrebám modernej doby tým, že pomáhame vyrábať bezpečné farmaceutické výrobky v súlade s požiadavkami IQ / OQ a ďalšími príslušnými predpismi.

Široká škála riešení Shimadzu podporuje farmaceutický priemysel - od liečiv až po kontrolu kvality - prostredníctvom chromatografie (GC a HPLC), spektroskopie (UV-Vis, FTIR, AAS, ICP), hmotnostnej spektrometrie (LC-MS, GC-MS), sumárnych parametro (TOC) a systému MALDI-TOF vrátane zobrazovacej MS. Shimadzu kombinuje dlhoročnú históriu na trhu s komplexným portfóliom výrobkov a odbornými znalosťami v oblasti dodržiavania právnych predpisov, vďaka čomu je dokonalým partnerom pre farmaceutický priemysel.

 

Proces vývoja

 

 

Medicínska chémia je odbor chémie zaoberajúci sa návrhom, vývojom a syntézou farmaceutických liečiv. Táto disciplína kombinuje odborné znalosti z chémie a farmakológie s cieľom identifikovať, vyvinúť a syntetizovať chemické látky, ktoré majú terapeutické využitie a tiež má za cieľ vyhodnocovsť vlastnosti existujúcich liekov. *
 

* Helmenstine, Anne Marie, Ph.D. "Medicinal Chemistry Definition." ThoughtCo, Dec. 5, 2018 thoughtco.com/definition-of-medicinal-chemistry-605881.

 
 

Malomoleulové farmaceutiká

Väčšina farmaceutík sú malé organické molekuly, ktoré sa vyznačujú nižšou molekulovou hmotnosťou (menej ako 900 Daltonov) a schopnosťou ľahkého vstupu do buniek. Fungujú ako regulátor, inhibítor alebo stimulátor metabolických procesov. Z farmakologického hľadiska sa malé molekuly používajú v mnohých aplikačných oblastiach na cielenú terapiu.

Jednou z výhod je, že väčšina z nich sa môže užívať perorálne a nevyžaduje si injekciu ani iné parenterálne podanie. Vývoj, testovanie a výroba sú zložité procesy a vyžadujú zodpovedajúce analytické vybavenie a komplexnú dokumentáciu, aby vyhovovali vysokej úrovni medzinárodných štandardov uplatňovaných regulačnými orgánmi. 

 
 
 
 

Hot Topic

Shimadzu Journal Vol. 8 - Pharmaceutical

 
 

Príbuzné linky

Industries

Top of This Page